Grawerowanie laserem

Oferujmy Państwu usługi grawerowania i cięcia laserem o dowolnym kształcie i formacie. Ta metoda pozwala na precyzyjne odwzorowanie najbardziej skomplikowanych projektów oraz sprawia, że produkt wygląda bardzo efektownie. Nasz laser posiada pole robocze o wymiarach 150cmx90cm oraz moc 100W.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści grawerowania i cięcia laserem:

  • pre­cy­zja wy­ko­na­nia
  • ide­al­na po­wta­rzal­ność – na­wet skom­pli­ko­wa­nych pro­jek­tów
  • tr­wa­łość i od­por­ność na uszko­dze­nia
  • szyb­kość

Zastosowanie grawerowania laserem

Grawerowanie laserem znalazło szerokie zastosowanie w:

  • tabliczkach informacyjnych (szpitale, przychodnie, szkoły, kancelarie itp.)
  • tablicach pamiątkowcyh
  • zdobieniu gadżetów wykonanych z pleksi, szkła, ceramiki (logotypy firm)

Grawerowanie dla każdego

Naszą ofertę kierujemy zarówno do dużych firm, dla których możemy świadczyć wielkonakładowe zlecenia jak również klientów indywidualnych.

Grawerowanie laserem WarszawaLaserowe grawerowanie Warszawa
Warszawa grawerowanie laserem

Grawerowanie laserem - skontaktuj się z nami